Standard Style Smoothie Wheel 4.5 x 15, 5 x 205 ET33.2 VW Beetle 1948–1967 VW T2 Split 1950–1967 VW T2 Bay 1967–1971
Standard Style Smoothie Wheel 4.5 x 15, 5 x 205 ET33.2 VW Beetle 1948–1967 VW T2 Split 1950–1967 VW T2 Bay 1967–1971 ABE
Preview: Standard Style Smoothie Wheel 4.5 x 15, 5 x 205 ET33.2 VW Beetle 1948–1967 VW T2 Split 1950–1967 VW T2 Bay 1967–1971
Preview: Standard Style Smoothie Wheel 4.5 x 15, 5 x 205 ET33.2 VW Beetle 1948–1967 VW T2 Split 1950–1967 VW T2 Bay 1967–1971 ABE